Sérum na růst řas  |  Produkty LYCON  |  Kosmetické přístroje  |  AKCE  |  Dárkové balíčky
ALPECIN Medicinal na vlasy  |  Proti vypadávání vlasů
Informace o novinkách a akcích přímo na e-mail.

Reklama

Partneři

Reklamace

 
Reklamace  
 

Vykazuje-li zboží poškození při přepravě, tj. zejména pokud je zboží předáno kupujícímu v porušeném přepravním obalu, je kupující oprávněn od dopravce zboží nepřevzít. V každém případě je nutné za přítomnosti pracovníka dopravce provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný škodní protokol. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, u kterého je zboží pojištěno. Na základě škodního protokolu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva, dodán nový výrobek nebo odstraněna závada.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prohlídce zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím v druhu, kompletnosti nebo množství, je povinen podat ihned - neprodleně zprávu prodávajícímu. K pozdějším reklamacím nelze přihlédnout.

Délka záruky je uvedena u jednotlivé položky zboží. Občan - spotřebitel je chráněn dle Občanského zákoníku záruční lhůtou, která je na spotřební zboží stanovena na 24 měsíců, ostatní kategorie na min. 6 měsíců. Vztahy s podnikatelskými subjekty, to je fyzické osoby, právnické osoby, státní i neziskové organizace, se řídí dle Obchodního zákoníku. V tomto případě záruční lhůtu určuje výrobce nebo dovozce a je stanovena v délce min. 6 měsíců.

Před prvním použitím je kupující povinnen prostudovat záruční podmínky včetně  návodu na obsluhu, bezpečnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito informacemi důsledně řídit. U výrobků s obecně známým způsobem použití nemusí být přiložen návod k obsluze. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem. Záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

 

Faktura sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními a Obchodními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu nebo převzetím zásilky od přepravce.


Zánik záruky

- zboží bylo reklamováno po záruční době

- poškozením zboží při přepravě. Tyto škody je nutno řešit s přepravcem při převzetí.  Zásilky jsou pojištěné

- mechanickým poškozením

- na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze nebo obvyklým způsobem použití
- neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním

- používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením

- zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám

- zboží bylo poškozeno vnějšími vlivy, např. živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Postup při reklamaci

V případě, že jsou uvedeny v záručním listu nebo v návodu k obsluze  smluvní servisy, doručte zboží přímo tam pro rychlé vyřízení.
Pokud tomu tak není, nejdříve nás kontaktujte telefonický, ve všední dny 8.00 - 18.00 hod. Vybereme pro konkrétní reklamované zboží a konkrétní závadu nejrychlejší a nejjednodušší způsob reklamace. Zboží můžete samozřejmě zaslat k vyřízení reklamace na sídlo naší firmy (adresa se zobrazí po kliknutí na tlačítko "Kontakt").

Ke zboží přiložte:

- doklad o vlastnictví zboží, postačí kopie faktury nebo účtenky

- záruční list, pokud byl ke zboží přiložen

- co nejvýstižněji popište závadu, její projevy, případně četnost výskytu

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne uplatnění. 

Košík
Počet položek: 0     
Cena s DPH: 0 Kč

Zobrazit obsah košíku

Informace
Rady od kosmetičky,
objednávky
Tel: 736 540 733
   e-mail